Uvjeti prodaje

PROVIDIO, d.o.o. (u nastavku teksta lerverger.hr) organizira i vodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga putem internetskih stranica www.lerverger.hr

Pravo, da se povuče iz kupnje i povrat robe:

O svom povlačenju od kupnje, kupac mora prodavača obavijestiti u pisanoj formi u roku od 14 dana od dana prijema robe, odnosno na e-mail adresu prodavača i robu vratiti u roku od dodatnih 14 dana. Kupac je dužan da snosi troškove nastale u toku povrata robe. Roba mora biti nekorištena, neotvorena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Priložen mora biti original ili kopija fakture koju kupac dobiva s isporučenom robom. Prodavač nije dužan da prihvati otkupne pošiljke ili pošiljke koje ne ispunjavaju uvjete općeg pravilnika. Novac će biti vraćen kupcu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 30 dana, od dana prijema obavještenja o povlačenju ugovora na račun kupca.

Preuzimanje robe:

Naručena roba na stranici će biti isporučena u najkraćem mogućem roku. Narudžbe koje primamo svakog radnog dana do 14 sati, ćemo poslati na navedenu adresu istoga dana. Ako ste naručili proizvod koji je rasprodan, biti ćete pravovremeno obaviješteni. Isporuka je moguća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Isporuku robe osigurava tvrtka GLS d.o.o. i Hrvatske pošte, obično sljedećeg dana, a najkasnije u roku od 3 dana od otpreme robe. Osoblje za isporuku će vas vjerojatno tražiti kod kuće u prijepodnevnim satima, a u slučaju da niste kod kuće, možete da preuzmete pošiljku u najbližoj pošti. Dodatnu naknadu koju naplaćuje Hrvatska pošta, možete vidjeti na važećem cjeniku na http://www.posta.hr. Zadržavamo pravo promjene ugovornog partnera za isporuku. Troškovi isporuke / poštarine variraju od proizvoda do proizvoda i dodatno se plaćaju. Trošak isporuke / poštarine je naveden u mailu kojeg primi kupac nakon izvršene narudžbe.

Zamjena ili reklamacija:

Već kupljen proizvod može se vratiti natrag i biti zamijenjen drugim proizvodom. Moguću razliku u vrijednosti proizvoda potrebno je doplatiti. Trošak ponovnog slanja za vraćen proizvod snosi kupac. Već kupljen proizvod može se vratiti natrag i biti zamijenjen drugim proizvodom. Zamjena proizvoda je moguća u roku od 14 dana od dana prijema robe ili duže ako je to izričito navedeno u jamstvu proizvoda. Roba mora biti dostavljena preporučenom poštom na adresu prodavača. Troškove povrata snosi kupac. Kod povrata je potrebno obvezno napisati transakcijski račun kupca, gdje prodavač vraća novac kupovine. Imajte na umu da ne priznajemo vanjske izvoditelje IPRS-a. U slučaju da dođe do nesporazuma, možete podnijeti zahtjev za izvansudsku nagodbu putem sljedećeg linka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR. Ovaj način nagodbe dostupan je samo ako živite u EU, te pod uvjetom da trgovac ima poslovno sjedište u EU.

Isporuka:

Portal www.lerverger.hr je dužan da organizira i vodi promotivnu prodaju prema najvišim zahtjevima poslovanja. Lerverger je dužan da svoj ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporuči na najkvalitetniji mogući način, u skladu sa zahtjevima kvaliteta i savjesnim poduzetništvom.

Kupnja:

Promotivna prodaja je uspješna kada se uspije prikupiti minimalan broj kupaca za određeni proizvod ili uslugu, koji se uvijek navodi uz određenu ponudu. Kada naručite ili rezervirate određenu promotivnu ponudu, dajete suglasnost da vaša kartica važi samo ako promotivna prodaja bude uspješna. Ako promotivna prodaja bude neuspješna, kartica postaje nevažeća a uplaćeni iznosi bit će vraćeni u potpunosti.

Voditelj trgovine, a u isto vrijeme prodavač je tvrtka:

PROVIDIO, d.o.o.
Kajakaška cesta 40b

1211 Ljubljana-Šmartno

Poreski broj: SI56533438

Registracija na sudu: 2017/34377 / 01.09.2017